Legalització d'instal·lacions.

 

Actualització d'instal·lacions existents adaptant-les a la normativa vigent.

Estudi de tarifes elèctriques.

 

Optimització de la contractació, en funció del tipus de servei de la instal·lació. Amb la finalitat de reduir costos elèctrics, es poden optimitzar els consums, revisant tant la potència real contractada, com la tarifa elèctrica aplicada, el qual pot repercutir en una disminució molt important dels esmentats costos.

Estudi d'estalvis energètics. Compensació d'Energia Reactiva.

 

En tota indústria on hi ha consums importants per càrregues inductives (motors, fluorescents, etc) resulta molt interessant, tant econòmica com elèctricament, compensar l'energia reactiva, ja que fent una inversió inicial en equip, s'obtenen dos beneficis immediats:

-Reducció immediata en un percentatge important de la factura elèctrica.

-Disponibilitat de la major potència elèctrica sense modificacions de la  instal·lació.

 

Reguladors d'energia reactiva

-Estudi d'estalvi energètic i plaques solars.

-Filtres per a la reducció dels armònics.

-Domòtica.